Cat. 28: Gelegenheidsgedichten
Verzameling los verschenen gedrukte gelegenheidsgedichten op Neder-landse personen, 17e - 20ste eeuw, 2167 nummers met nog een kleine honderd nummers "aanhangsels".
De beschrijvingen zijn chronologisch geordend. Na het bestelnummer komt eerst de datum van de gebeurtenis, daarna achtereenvolgens de tekst van de titelpagina, prijs (het woord "verkocht" betekent dat het exemplaar is verkocht aan de Koninklijke Biblio-theek, de Universiteitsbibliotheek Amsterdam of de Doopsgezinde Bibliotheek Amsterdam), onder-tekening van de gedichten, informatie over de inhoud van de gedichten en tenslotte literatuurverwijzingen. De bij de gedichten vóór 1800 veel voor-komende verwijzing naar "Nieuweboer" verwijst naar de cd-rom Dutch Occasional Poetry 16th through 18th centuries, een uitgave van IDC Publishers (update 2004), waarop de collecties van KBH (Koninklijke Bibliotheek), MNL (Maatschappij Ned. Letterkunde in UB Leiden), GAA (Gemeentearchief Amsterdam) en CBG (Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag) zijn beschreven.

De gedrukte catalogus (te bestellen door overmaking van € 7,50 op postbanknr 553681) heeft een inleiding van 30 pagina's met nadere bijzonderheden over het genre gelegenheidsgedicht en over deze catalogus.

 

Catalogus Online