DUIVENDRECHT, BOEKENOOGEN Handschrift kopij voor het artikel Duivendrecht door G.J. Boekenoogen, geplaatst in Nomina Geografica Neerlandica VII, 131-133: 3 p.
Bestelnr: 12308€ 13

DULMAN, USA, TREINEN Lederen omslag met tekst `In memoriam Anthony G. Dulman'. Hierbij een brief van M.L. Sykes, vice president of the Chicago and Northwestern Railway Co, d.d. New York 1891, aan de weduwe A.G. Dulman te Brooklyn betreffende het aanbieden van het `memorial'.
Bestelnr: 12820€ 41

DUMAS, GRONINGEN Acte verleden voor burgemeesteren en raad in Groningen, dd 31-5-1740, inzake een erfenis in de familie Dumas, Franse tekst, charter op perkament, met handtekening van Peter Rembert van Iddekinge, zegel verloren.
Namen: Anne, weduwe van Pierre Dumas; kinderen Benjamin du Houx van Gramont en Susanne Charlotte Dumas; Jacob van Swinderen; Jean Lacarriere.
Bestelnr: 13679€ 100

DUMONT, VAN DERHAGE Foto van Henry Dumont, zoon van Henry Dumont sr en Cecil Vanderhage, ca. 1930.
Bestelnr: 13285€ 10

DUMOULIN, VAN DER HOUVEN Nota van fa. H.J. Dumoulin te Liège voor een spiegel met lijst (f 362), voor notaris Van der Houven te Maastricht, 1817. 4(: 2 p.
Bestelnr: 11809€ 14

DUNGEN, OP 'T HOOG, CUIPERS Boedelverdeling d.d. 16 januari 1802 tussen Gerardus Janse op 't Hoog te Dungen (N.-Br.) en H.P. Goossens in huwelijk hebbende Allegonda Janse op 't Hoog te St.-Michielsgestel betreffende de onroerende goederen van hun ouders Jan op 't Hoog en Annemie Dirk Cuipers en hunne moeje Petronella Dirk Cuipers.
Bestelnr: 12821€ 57

DUPARC Twee overdrukken uit 1900 en 1902 van artikelen over gezondheid, van de hand van A. Duparc, commies ter prov. griffie te Leeuwarden.
Bestelnr: 13265€ 14

DUREGE, BARGIGNAC Sonnets sur le mariage de Monsieur Pierre Durege & de Madlle. Benine Bargignac, Amsterdam le 16me mars 1727. Fol. [1] p.
Bestelnr: 11810€ 57

DURING, BUYS, DE STOPPELAAR Brief van G. Buys dd Amsterdam 1839 aan G. v. During te Rotterdam betr. bomen in de tuin van de oude mevrouw de Stoppelaar, 4º, 1 p., manuscript.
Met concept antwoord.
Bestelnr: 13731€ 25

DUSSEAU Tien gedichten door Pieter Johannes Valentinus Dusseau, 1833-1837, in handschrift van de dichter. 4(: ca. 20 p.
Bestelnr: 11811€ 68

DUSSEN, VAN DER Kwartierstaat (16 kwartieren) van de kinderen van Pieter van der Dussen en Anna van der Stock. Met de 16 kwartierwapens. Dubbel folio, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
Bestelnr: 11351€ 14

DUSSEN, VAN DER Brief van A. van der Dussen, dd. ‘s Hage 1738 betr. een bijeenkomst van curatoren en burgemeesteren “tot het examen der bursalen”, manuscript, 2 p.
Bestelnr: 13200€ 25

DUVENVOIRDE, UTENHAGE Foto, 28x38 cm, op karton van een genealogie van de jongere tak Van Duvenvoirde, afstammelingen van Arent Arentsz. van Duvenvoirde en Sophia Jans Boggen. Tekening met veel familiewapens door Diederick Utenhage 1633.
Bestelnr: 14262€ 10

DUYL, VAN; TRIP Album met ingeschreven gedichten en wensen van vrienden, van H. Marie van Duyl, 1853-1860, 1 deel, 8(.
Bijdragen o.a. van M.A. Sobels (1853), A.M. Schuurman (1853), A.G. van D[uyl?] (1853 en 1855), G.H. Trip (1854, Utrecht), M.J. Trip (Groningen 1860), Luc. Trip (Groningen 1860), Wilh.L. Trip (Groningen 1860), F.M. Hesselink (Groningen 1860), A.J. Plemp van Boekeren (Groningen 1860), E.T. en H.M. Stheeman (Groningen 1860), Margo Osti (1859), J.G. en J.P. Verschuir (Groningen 1857).
Bestelnr: 12822€ 147

DUYN, VAN DER Briefje van de curator der hogeschool te Leiden, Van der Duyn, 1828, 1 blad.
Bestelnr: 11031€ 13

DUYN VAN MAASDAM, VAN DER Handtekening van [A.F.J.A.] van der Duyn [van Maasdam], z.j.
Bestelnr: 12309€ 9

DUYST VAN VOORHOUT, MILITAIRE ZAKEN Rekwest van Cornelis Duyst van Voorhout, luit.-kolonel, aan de Staten van Holland. Gedrukt, z.j. [ca. 1703], 1 p.
Hij verzoekt akte als kolonel-titulair en remplaçement in een of ander regiment. Hij was van 1690 tot 1701 bij het regiment van wijlen Tobias Reynhardt, daarna te Groningen.
Bestelnr: 12823€ 57

DWARS, TEDING VAN BERKHOUT, HAARLEM [Vers op Jan Dwars, militair te Haarlem.] 8(: [7] p. [Ca. 1909.]
Gedicht ondertekend: Han [= Jhr. Jacob Johan] Teding van Berkhout en Jeanne Tutein [Nolthenius].
Bestelnr: 11812€ 34

DWARS Mengelingen in proza en poëzie, bundel handgeschreven gedichten en prozafragmenten, samengesteld door de theologisch student en letterkundige Willem Arnoldus Dwars (1793-1855) in de jaren 1817-1819. 4(: 400 p., geb. in halfleren band.
Frederiks/Van den Branden: `Zijne gezondheid liet hem de uitoefening der kerkelijke bediening niet toe, zoodat hij zijn leven in stillen letterarbeid doorbracht. [...] Onze letterk. gesch. heeft weinig aangaande hem bewaard, daar zijne gedichten in jaarb. en tijdschr. verspreid bleven.' In deze bundel staan o.m. de volgende bijdragen van zijn hand: `De reis naar het vaderland'; `In het album van J. van A.'; `In het album van W.F.H.'; `Ter verjaring van mevrouwe H.J. Kruseman geb. Weyland', 17 september 1817; `Ter verjaring van mej. W. ter Haar', 31 oktober 1817; `Ter verjaardage van H.J.W[eyland]', 17 oktober 1817; `Gedachten bij het afsterven van Prof. J.F. van Beek Calkoen', 1811; `Ter verjaring van mijn geliefde vriendin M.H. Weyland', 28 juni 1818; `Aan Jesus den Verzoener'; `Bij de echtvereeniging van mijnen broeder H. Dwars met M.H. Weyland', 10 december 1818; `Bij mijne inleiding in het Genootschap H.N.V.' Van zijn broer H. Dwars ook een vers: `Ter verjaring van mijne geliefde vriendin H.J. Kruseman geb. Weyland', 17 september 1817.
Bestelnr: 12310€ 545

DYSERINCK Twee brieven van Willem Dyserinck te Aerdenhout aan J.M. Sterck-Proot, d.d. 1943, betreffende de familie Dyserinck. Met: overdruk van artikel van mevr. Sterck over het huis Uit den Bosch, waarin de familie Dyserinck een rol speelt.
Bestelnr: 11813€ 16


[First Page] [Prev] Showing page 5 of 5 pages [Next] [Last Page]