SCHAAK, VAN Geknipt silhouetportret van mej. Aimee van Schaak, 19de-eeuws.
Bestelnr: 13083€ 14

SCHAAP, STEENWIJK Nota van Gebr. Schaap, Beurtvaart Steenwijk-Meppel-Oldemarkt-Leeuwarden. 1914. 8(: 1 p.
Bestelnr: 12066€ 5

SCHAAP Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer A.J. Schaap, lid van de firma Schaap en Van Veeren, later van Schaap en Van Veen, en Mevr. Schaap-Ceurvorst. Amsterdam, ca. 1880.
Bestelnr: 11620€ 13

SCHADE, VOSMAN, OCTROOI Drie fotoalbums afkomstig van Theodora Clara Alida Schade, geb. Amsterdam 1927, dochter van Aloysius C.J. Schade (1893-1961) en Maria Anna Vosman. Met familiefoto's (ook van ouders en grootouders).
Haar vader kreeg in 1934 octrooi voor een muntautomaat voor het afleveren van bepaalde hoeveelheden vloeistof. Het octrooibewijs met tekening en foto's zijn aanwezig. Voorts enkele papieren betreffende Rudolph Schade te Stollberg en Jens August Schade te Denemarken. Oom: Theodorus Smits (1869-1953), overgrootmoeder: Theodora Smits te Ossterloh.
Bestelnr: 12067€ 125

SCHAGEN, DENIJS Drie brieven van ... Denijs te Schagen d.d. 1813, 1818 en 1824 aan de Algemeene Brandwaarborg Mij te Utrecht, waarvan hij agent was. Manuscript, 5 p.
In 1813 sluit hij zijn eerste transactie af en vraagt informatie.
Bestelnr: 13084€ 20

SCHAGEN, KUYN Reglement begrafenisfonds “Red U Zelven”, opgericht te Schagen, 2 december 1850, brochure, 13 p., gedrukt, met achterin: “Akte van lidmaatschap” t.n.v. Hopje Kuyn, 24 jr. dd 1864, deels gedrukt.
Bestuur in 1895: Ph. de Heer, P. Timmerman, W.A. Hazeu, C. Rezelman, D. Spaans.
Bestelnr: 13562€ 24

SCHAGEN, TROMP, DEUTEKOM Transportakte van een huis, erf en boedt aan de lagesijde te Schagen, verkocht door Dirk Tromp te Schagen aan Gerrit Deutekom op de Bierkade te Schagen. Schagen, 19 februari 1788. Charter op perkament, zegels verloren, met handtekening van J. Barsingerhorn.
Bestelnr: 12565€ 57

SCHALK, VAN DER Brief van P.(?)Th.(?)W.(?) van der Schalk, Noordwijk 1861, aan een vriend te Haarlem. 8(: 3 p.
Bestelnr: 11622€ 11

SCHALK, VAN DER; LODDER Concept conclusie van de procureur-generaal van het hof te 's-Gravenhage d.d. 27 november 1905 in de rechtzaak tussen J.F.B. Burgerhoud wed. v.d. Schalk tegen Mr. D. Lodder, curator in het faillissement van J.M. van der Schalk, overleden 29 juli 1903. Folio, 4 p.
Bestelnr: 11623€ 22

SCHARP, SCHIPHORST, KREEFT “Ter egtverbintenis van ... Jacob Schiphorst captein van eene compagnie Invanterie en vrouwe Gerarda Maria Kreeft”, manuscript, folio, 2 p.
Door Jan Scharp, pred. te Axel.
Bestelnr: 14122€ 40

SCHARP Cahier met spotverzen op de Fransen en Engelsen ondertekend: “J. Scharp, predikant te Rotterdam”, 13 p., 8º, manuscript.
Zinspelingen op Willemstad, Spiering, Nieveld, Schiphorst, de Stadhouder, e.a.
Bestelnr: 13846€ 75

SCHEEPSDAGBOEKEN Scheepsdagboeken, bijgehouden door stuurlieden en kapiteins van zeeschepen; 4 delen, per deel
a. Van het motorschip Koudekerk van de N.V. Ver. Ned. Scheepvaartmaatschappij in de Holland-Australiëlijn, 1964, kapitein P. Akkerman. Betreft een deel van de reis van 25 oktober 1964 tot 11 november 1964.
Bestelnr: 12566€ 102

SCHEEPVAART, ANKERS, MIDDELBURG `Ampliatie op de ordonnantie van het smeden gilde', Middelburg, 5 april 1783; 4(: 8 p., gedrukt.
Instructie en eed voor de keurmeester van de ankers. Uitvoerige beschrijving aan welke eisen een anker moet voldoen.
Bestelnr: 13087€ 34

SCHEEPVAART, HOLLAND-AMERIKA LIJN Vijf menu’s van diners aan boord van schepen van de Holland-Amerika Lijn, 1915-1965. Gedrukt, geïllustreerd.
Op de Rijndam en Nieuw Amsterdam.
Bestelnr: 14066€ 25

SCHEEPVAART, OORLOGSCHEPEN 1665 “Lyste van de oorlogh schepen van Engelandt en de geunieerde provincien”, 1 blad, plano (32x21 cm) gedrukt in 2 kolommen, w.s. 1665.
De namen der schepen met hun kapiteins, aantal stukken, aantal manschappen, ligging, etc. Namen van Nederlandse kapiteinen: Van Wassenaer Obdam, Egbert Meeuws, Jan de Liefde, Houda, Cleydijckt, Kerckhoven, Boshuysen, Jan Evertsen, Cornelis Evertsen, A. Bankert, Cornelis Evertsen Jr., Jan Evertsen Jr., C. Tromp, D. Schey, A.C. de Graef, J.J. de Haan, Aldert Matthijsz, H. v. Tol, C. v. Hogenhouk, H. Gosens, J. Adelaer, de Groot, O. v.d. Lon, C. Schram, F. Bemmer, Berkhout, Bruynvis, Houttuyn, Bronser, Slort, J.J. Vyselaar, Stellingwerff, Bruynvelt, etc.
Bestelnr: 14285€ 425

SCHEERS VAN HARENCARSPEL, VAN BEEK Brief van R. Scheers van Harencarspel aan A. van Beek te Utrecht, 's-Gravenhage 1843, betreffende Van Beeks sollicitatie. Scheers zal op hem stemmen, evenals Den Tex. 4(, 3 p.
Bestelnr: 11178€ 34

SCHEIDIUS, CUYK VAN MIEROP Verklaring van J.F. Scheidius, W. Pfeiffers Scheidius en M.J. Scheidius betreffende het magescheid tussen de erfgenamen van Maria Jacoba Cuyk van Mierop, wed. ds. Peiffers. Utrecht 1796; folio, manuscript, 1 p.
Bestelnr: 13089€ 34

SCHEIDIUS, ELST Enkele stukken betreffende het goederenbezit van ds. F.A. Scheidius, predikant te Elst, overleden in 1777; 1778-1803. Folio, 20 p.
Bestelnr: 13090€ 136

SCHELLING, VAN DER; REITZ Facsimile van een brief van P. van der Schelling aan W.O. Reitz, d.d. Rotterdam 1746, 4 p.
Bestelnr: 12567€ 18

SCHELLING Handtekening van de schoolmeester Schelling. 8(: 1 p., 18de-eeuws.
Bestelnr: 12069€ 5

SCHELLINKHOUT Convocatie van de Vereeniging Beschaving en oefening te Schellinkhout, secretaris P. Ton, voor vergadering in 1863 met als spreker J. Smit van Bovencarspel, 1 p., 8º oblong, deels gedrukt.
Bestelnr: 14368€ 12

SCHELTEMA Briefje van P. Scheltema, d.d. Amsterdam 1855, betreffende de aanbieding van een boek van zijn hand. 8(: 1 p.
Bestelnr: 13091€ 9

SCHELTENS, GILTAY, AMSTERDAM Kwitantie van de uitgeverij Scheltens & Giltay, Amsterdam 1909.
Bestelnr: 12070€ 9

SCHELTUS, KNEBEL Gedicht `Aan mijn vriend E. Scheltus, toen dezelve na een afzijn van twintig dagen weder aan 't kantoor kwam', door G.F. Knebel. 1830. 4(: 3 p.
Bestelnr: 12072€ 16

SCHELTUS Dossier met stukken betreffende een genealogisch onderzoek door W. Wijnaendts van Resandt naar de familie Scheltus (Van Kampferbeke/Van Ysseldijk). Ca. 1992, ca. 100 p.
Onder andere met een aantal 19de-eeuwse familieadvertenties.
Bestelnr: 12071€ 31

SCHERMER, BLOM Verjaarwensch aan grootmoeder door Elisabeth Blom, Schermer 27-10-1872.Manuscript, 2 p., op versierd papier.
Bestelnr: 13347€ 35

SCHERMER Notulen van het waterschap De Schermer, 1858-1930, gebonden in halfperkamenten band, folio, gedrukt, vele honderden pagina's.
Afkomstig van mr. J. Belonje. Met kaart door Wils uit 1635. Toegevoegd: `Eene vreedzame verovering na 250 jaren herdacht. Terugblik op de bedijking van de Schermer t.g.v. het 5de halve eeuwgetijde van den polder'. Alkmaar 1883, 15 p., door C.W. B[ruinvis] en enkele losse notulen uit later jaren.
Bestelnr: 12568€ 270

SCHERMERHORN Briefkaart van ds. N.J.C. Schermerhorn te Hoog-Soeren aan mevr. M. Oxener-Velthuis te Apeldoorn.
Bestelnr: 11179€ 11

SCHERMERHORN Groot, 68x50 cm, blad, 2-zijdig gecalligrafeerd met een historische beschrijving van het dorp Schermerhorn, 1612-19e eeuw, zonder auteursnaam.
Bestelnr: 13481€ 48

SCHERMERTZ, VAN KINSBERGEN Brief van J.D. Schermertz, adjunct-maire te Elburg, gedateerd Elburg 30 juli 1812, aan N.N. 4(: 2 p.
Betreft het wapen en de titulatuur van zijne excellentie Jan Hendrik van Kinsbergen.
Bestelnr: 12073€ 41


[First Page] [Prev] Showing page 68 of 89 pages [Next] [Last Page]